IVN Natuureducatie 2022 2a

Geslaagde basisschoolexcursies

De afgelopen weken hebben een flink aantal vrijwilligers van het IVN en Mooi Binnenveld zich ingezet om een vijftal groepen 7 of 8 van evenzovele basisscholen uit Bennekom en Ede een onvergetelijke ochtend in het Binnenveld te bezorgen. In totaal 145 kinderen onderzochten wat veen nu eigenlijk is, vingen en determineerden waterdiertjes en vliegbeestjes, merkten het verschil tussen schoon en vuil oppervlaktewater, keken uit naar vogels, en zo meer. Tevoren hadden ze op school een presentatie over het Binnenveld gehoord van één der gidsen, waarna gezamenlijk naar het terrein werd gefietst.

De verschillende bezigheden hadden plaats op of aan de kade. Het kwetsbare gebied zelf werd uiteraard niet betreden.

De reacties van de meeste kinderen en van de leerkrachten waren enthousiast. Van het vangen van de waterdiertjes konden ze nauwelijks afscheid nemen. Op school werd daarna nog gewerkt aan een opdracht. Ook de in totaal 21 vrijwilligers gaven aan genoten te hebben. Het is de bedoeling de ervaringen binnenkort uit te wisselen, om waar nodig de stof en de onderzoekjes aan te passen, om in de komende jaren nog meer kinderen bewust te kunnen maken van de schoonheid en diversiteit van de natuur in de Binnenveldse Hooilanden.

Tekst en foto’s: Gert van der Meer

Recent nieuws