Hooilanden 5 ls

Afrikaanse onderzoekers in actie in het Binnenveld

Nog betere samenwerking bij actieonderzoek naar het belang van biologische en extensieve landbouw bij natuurbeheer is het belangrijkste advies van een groep onderzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten, die recent het Binnenveld bezochten.

In het kader van een ICRA-cursus (www.ICRA.global) van twee maanden bezochten 16 onderzoekers uit 7 Afrikaanse landen en Irak Het Binnenveld. De cursus, die grotendeels online was, maar deels in Wageningen plaatsvond ging over resultaatgericht onderzoek en het oplossen van complexe problemen door actieonderzoek. De Binnenveldse Hooilanden waren gekozen als casus met name om te kijken naar de samenwerking tussen de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld en de rol van onderzoek bij de ontwikkeling van het natuur- en landbouwgebied. De tweedaagse studie werd begeleid door vrijwilligers van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (Reijer Jochemsen en Arjen Threels) en de Vereniging Mooi Binnenveld (Anita de Moed en Willem Heemskerk). Onderzoekers bezochten boerderij De Hooilanden en het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. Verder bestond de studie uit een presentatie en een analyse alsmede uit een paneldiscussie met de genoemde vier vrijwilligers.

De lessen die de onderzoekers trokken gingen met name over het belang van samenwerking bij natuurbeheer en landbouw en de rol van de boeren hierin, alsmede het belang van marktgerichte biologische en extensieve landbouw. Dit leidde ook tot advies over actieonderzoek op het gebied van biologische en extensieve landbouw. Samenwerking in dit onderzoek tussen alle partijen op basis van natuurbewustzijn zou hierin centraal moeten staan.

Voor de volledige lijst lessen en aanbevelingen zie (in het engels)

Tekst: Willem Heemskerk en Arjen Threels

Recent nieuws