foto akte vereniging mooi binnenveld

Oprichting Vereniging Mooi Binnenveld

Op 13 maart is de Vereniging Mooi Binnenveld opgericht. De vereniging krijgt een plaats naast de Stichting Mooi Binnenveld. Het stichtingsbestuur wil met de oprichting van de vereniging alle personen die hebben ingeschreven op een certificaat en alle toekomstige leden meer zeggenschap geven over het beleid van stichting en vereniging.

In principe is het bestuur van stichting en vereniging voor 100% gelijk. Dat geeft de ALV van de vereniging maximale zeggenschap over beide organisaties. Alle inschrijvers op certificaten zijn in principe lid van de vereniging en de eerste jaren gevrijwaard van contributie. In april is een vergadering gepland waar zij worden uitgenodigd en waar het huishoudelijk reglement zal worden besproken. Hier zal onder meer gesproken worden over de hoogte van de contributie.

Zodra daar helderheid over is, kan iedereen die dat wil lid worden van Vereniging Mooi Binnenveld. Het bestuur ziet het ledenaantal namelijk graag groeien van 300 naar ….. 500 of 800 of 1000?! Hoe meer, hoe beter!

Een woord van dank gaat uit naar Liesbeth van den Brink van VPVA Notarissen die kosteloos de statuten van de vereniging heeft opgesteld en laten passeren. Daar zijn we zeer erkentelijk voor.

Recent nieuws