jaap mons_GVR8310

De inrichtingswerkzaamheden zijn nu ook officieel gestart

Ondanks dat er al op veel plaatsen werd gewerkt is op 28 februari het officiële startsein voor de werkzaamheden in de Binnenveldse Hooilanden gegeven. Dat werd gedaan met een symbolische handeling: vertegenwoordigers van boeren, burgers en Staatsbosbeheer groeven een dam door tussen een nieuw en een bestaand deel van de Kromme Eem.

Dat is met overgave gedaan, met name de boswachters wekten de indruk dat het ze allemaal niet snel genoeg kan gaan. Na 5 – 10 minuten scheppen stroomde het water door de dam.

Sloten dempen

De aannemer heeft vervolgens uitgelegd dat op andere plaatsen het stromen van water juist wordt tegengegaan. Op veel plaatsen worden de sloten gedempt, zodat het gebied kan omvormen naar een nat schraalland. Ook zijn er al meer stukken van de Kromme Eem in aanleg en worden er natuurvriendelijke oevers langs de Grift aangelegd.

In 1 jaar klaar

In de laatste maanden heeft de aannemer Martens van Oord de plannen gewijzigd. Het werk zal niet in twee jaar worden uitgevoerd, maar zal einde van dit jaar zijn afgerond. Dat heeft nog al wat puzzelwerk opgeleverd. Niet alleen om te zorgen dat de grond op een correcte manier kan worden ‘overgeheveld’ naar het naastliggende landbouwgebied, maar ook om de weidevogels en de poelkikker minimaal te verstoren.

 

De foto’s bij dit artikel zijn van Jaap Mons van Camera Club Wageningen. Als u een betere impressie van de starthandeling wilt krijgen kunt u op deze pagina ook naar een video kijken (bijna 7 minuten). In het tweede deel geeft de omgevingsmanager van de aannemer een toelichting op de werkzaamheden.

 

Recent nieuws