Weidebeekjuffer M

Ontwikkeling van de libellenpopulatie in 2021

Na de herinrichting van de Binnenveldse Hooilanden in 2019 zijn libellentellingen uitgevoerd in de zomers van 2020 en 2021. In 2021 zijn dezelfde drie telroutes gevolgd als in 2020, en wel langs het Koekoeksbloempad, de Kromme Eem en de Veenkampersloot. In 2021 werden per veldbezoek gemiddeld twee maal zo veel libellen geteld als in 2020. Ook werden er in 2021 meer soorten waargenomen: in 2020 vertoonden zich 15 soorten, en in 2021 20 soorten. In 2021 werd het Lantaarntje het meest gezien, gevolgd door de Blauwe breedscheenjuffer. De meeste waargenomen soorten hebben een voorkeur voor stilstaand of langzaam stromend voedselrijk water met een rijke oeverbegroeiing, omstandigheden die vooral bij de Kromme Eem te vinden waren. Twee soorten, de Blauwe breedscheenjuffer en de Weidebeekjuffer (zie mannetje boven), hebben een voorkeur voor stromend water, en zijn vermoedelijk afkomstig van de naburige Grift. Ook vertoonden zich een aantal pioniersoorten, zoals de Bruinrode heidelibel en de Tengere grasjuffer, wat niet verwonderlijk is zo kort na de herinrichting van het gebied. Kortom, er zijn in de Binnenveldse Hooilanden geen soorten gevonden die daar niet te verwachten waren.

Bruinrode heidelibel (M)
Foto: Willem van Raamsdonk

Bij eerdere inventarisaties in de omgeving zijn meer soorten aangetroffen: In de Veenkampen (2013) zijn 31 soorten gevonden, en in de Bennekomse Hooilanden (2016) 26 soorten. Vermoedelijk kost het opnieuw opbouwen van de libellenpopulatie in het gebied een aantal jaren. De droge zomers van 2019 en 2020 hebben daarbij niet geholpen, want drooggevallen wateren zullen geen libellen hebben aangetrokken. Daarom zal ook in 2022 weer een libelleninventarisatie worden uitgevoerd, om de verdere ontwikkeling van de libellenpopulatie in het gebied te volgen.

Lees het volledige verslag

Tekst: Christa Heyting
Foto’s: Willem van Raamsdonk

Recent nieuws