Melkviooltje

Nu al grote plantenrijkdom in de Veenkampen

De meeste bezoekers van de Veenkampen, het Mooi Binnenveld deel van de Binnenveldse Hooilanden, volgen het gemarkeerde wandelpad naar de iconische 7.000 jaar oude veeneiken, buiten de broedtijd vaak met een omweg over het vlonderpad om vogels en planten te spotten. Toevallig loopt deze route langs het, wat vegetatie betreft, meest soortenrijke deel van dit nieuwe natuurgebied.

In juli 2021 hadden wij het voorrecht om een aantal dagen door dit gebied rond te mogen struinen om een soortkartering uit te voeren. De soortkartering is een essentieel onderdeel van de monitoring die moet worden uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidieovereenkomst met de Provincie Gelderland. De gebruikte methode houdt in dat in elk vierkant van 50 m bij 50 m de indicatorsoorten worden geregistreerd die kenmerkend zijn voor een aantal natuurbeheertypen.

Klokjesgentiaan

Na de verwijdering van de bovengrond en de herinrichting kan het jaren duren voordat soorten zich spontaan vestigen en de gewenste vegetaties tot ontwikkeling komen. Om dit proces te versnellen is maaisel uit verschillende nabijgelegen natuurreservaten over de percelen verspreid. In dit specifieke perceel is maaisel uit twee brongebieden opgebracht; ten oosten van het vlonderpad maaisel afkomstig uit ‘de Hel’ en ‘de Blauwe Hel’ en ten westen van het vlonderpad maaisel uit de ‘Bennekomse Meent’.  Bovendien is zaad van enkele geselecteerde soorten uit de Groene Grens uitgezaaid, met name Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) aan de oostkant en Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) aan de westkant van het vlonderpad. Deze acties bleken succesvol! Ook werd het zeer zeldzame Melkviooltje gevonden.

Lees verder het korte verslag ook English version of the report
Het volledige verslag SNL Flora inventarisatie Mooi Binnenveld

Tekst: Ruud Beringen en Ken Giller
Foto’s: Henk Kloen (Melkviooltje, zie boven), Ken Giller (Klokjesgentiaan)

Recent nieuws