Arjen Threels nieuwsbericht

Maak kennis met Arjen Threels – gebiedsbeheerder Coöperatie Binnenveldse Hooilanden

 Sinds september 2020 is Arjen Threels voor 1 dag per week in dienst van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Arjen is de coördinator/beheerder van dat deel van de Binnenveldse Hooilanden dat in bezit is van de Coöperatie.
Peter Goedhart sprak met hem.

Edenaar
Arjen is een geboren en getogen Edenaar. De liefde voor de natuur heeft hij altijd al gehad. Hij herinnert zich nog goed de fietstochten in zijn jeugd naar het Binnenveld, wat in die tijd veel groter was. Wat nu industrieterrein en woonwijk is was toen nog agrarisch gebied met kleine boerenbedrijven. Na zijn middelbare school gaat hij in Wageningen biologie studeren, maar merkt al snel dat onderwijs geven hem veel beter ligt dan onderzoek.

Leraar en dirigent
Niet verwonderlijk daarom dat Arjen, na zijn studie in 1999 leraar biologie wordt aan het Christelijk lyceum Veenendaal, op fietsafstand van zijn huis.
Nu geeft hij er twee dagen per week biologieles, een dag per week is hij dirigent van het schoolorkest waarbij het uitvoeren van een musical elk jaar een hoogtepunt is. In zijn lessen is hij meer een verhalenverteller dan puur docent. In die verhalen probeert hij telkens de link te leggen tussen biologie en de maatschappij. En dus verhaalt hij over bijvoorbeeld de stikstofproblematiek of biodiversiteit.

Biologische zorgboerderij
Arjen werkt een dag in de week als vrijwilliger op de biologische zorgboerderij ‘De Hooilanden’. Dat is voor hem een mooie compensatie voor zijn onvervulde zijn jongensdroom: zelf boer worden. Op de boerderij, met 70 melkkoeien, doet hij naast het melken allerlei klussen samen met de cliënten van de boerderij, een heel andere groep dan zijn leerlingen op het lyceum. Dat is dan ook wat hem boeit en inspireert.

In dienst van de coöperatie
Via een oud leerling, Koert Verkerk en bestuurslidlid van de coöperatie, werd hij vorig jaar benaderd met de vraag of beheerder van het deel van de Binnenveldse Hooilanden dat in bezit is van de coöperatie niet iets voor hem zou zijn. Omdat het gebied naast dat van de boerderij ligt kent hij al een aantal boeren. Met boeren samenwerken aan natuurontwikkeling en een natuurvriendelijker landbouw vindt hij een grote uitdaging en hij besluit om het aanbod te accepteren.  In september 2020 komt hij beheerder van een deelgebied van de Binnenveldse Hooilanden voor 1 dag per week in dienst van de coöperatie. Zijn belangrijkste taken zijn:
# Onderhoud en beheer afstemmen met het bestuur van de coöperatie
# Het aansturen/begeleiden van aannemers
# Het coördineren van werkzaamheden n het gebied door leden van de coöperatie
# Afstemmen van dagelijks beheer met collega beheerders in het gebied
# Overleg met andere partijen, zoals het waterschap en provincie
# Toezicht houden in het veld om de ontwikkeling van het gebied te monitoren.
# Uitvoeren van kleine beheerstaken

Pionieren
Nu hij ruim vier maanden in dienst is, is zijn inwerkperiode voorbij en kan hij zelfstandig bepalen wat er moet gebeuren en wanneer met wie overleg nodig is. Nu het winter is valt er minder te doen dan straks wanneer het zomer is. Zijn werktijden past hij daarop aan. Zo nodig heeft hij een overleg met de boeren van de coöperatie. Hij werkt nauw samen met Thomas, beheerder van Mooi Binnenveld. In het deel van de coöperatie moet, anders dan in het deel van Mooi Binnenveld waar vooral trilveen is, het gebied zich ontwikkelen tot natuurtypes als kruidenrijkgrasland, dotterbloemhooiland en blauwgrasland. Voor het ontwikkelen van die natuurtypes krijgen de boeren subsidie, en dus is nauwkeurige monitoring erg belangrijk. Ook is Arjen betrokken bij het regionale project ‘boer aan het roer’. Via dit project kunnen boeren (wetenschappelijke) ondersteuning krijgen voor proefprojecten zoals een nieuwe potstal op de biologische boerderij of het bokashi project dat gericht is op verbetering van de bodem.
Wat hem vooral aantrekt in zijn werk is het pionieren, dat boeren en burgers samen werken aan natuurontwikkeling en of het lukt om de grond door de kwel schraal genoeg te houden voor de ontwikkeling van de verschillende natuurtypes.

 

 

 

 

Recent nieuws