Wandeling Veenkampen 2

Klompenpaden in het Binnenveld

De Stichting Mooi Binnenveld en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden tekenden recent een zesjarige overeenkomt met de Gemeente Ede. Dit betreft de openstelling van hun gebied voor twee klompenpaden: Harsloërpad (Groene klompjes) en het Nudepad (Rode klompjes). Het laatste klompenpad is een initiatief van de Gemeente Wageningen. De Stichting Mooi Binnenveld houdt zich het recht voor de Veenkampenroute (zie boven) af te sluiten in het broedszeizoen als het te druk wordt. Het vlonderpad is sowieso gesloten tijdens het broedseizoen (15 maart tot in ieder geval 1 juli). Zoals bekend zijn honden, ook aangelijnden, niet welkom op de klompenpaden.

De Gemeente Ede en Wageningen doet dit in het belang van de promotie van het landelijk gebied en recreatieve voorzieningen. Ook zijn gemarkeerde klompenpaden een goede manier van geleiding van wandelaars over particuliere terreinen.
De Gemeente Ede streeft in haar “Ontwikkelingsplan Buitengebied” een grotere toegankelijkheid van het agrarische cultuurlandschap na.
Ook het Rijks- en Provinciaal beleid is er onder meer op gericht recreatief medegebruik van het landelijk gebied te bevorderen. Dit is neergelegd in streek- en beleidsplannen.

Deze overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Vragen, nieuws en/of klachten kunnen gecommuniceerd worden met SLG of met Mooi Binnenveld.

Tekst: Willem Heemskerk
Fotos: Mooi Binnenveld

Recent nieuws