maaien binnenveld 2

Hoe er waarom we maaien in de Binnenveldse Hooilanden

De Binnenveldse Hooilanden zijn onlangs gemaaid met speciale rupsvoertuigen (zogenoemde wetlandtrack). Deze wetlandtrack is speciaal gebouwd voor natte terreinen om te voorkomen dat er flinke rijsporen ontstaan. Een groot deel van Binnenveldse Hooilanden is nat en venig; weinig draagkrachtige grond. De rupsmachines hebben twee brede rupsbanden en zijn verder zo licht mogelijk gebouwd, waardoor je zeer weinig bodemdruk hebt.
maaien binnenveldDe firma De Vries uit Cornjum (Friesland)-een van de weinige aannemers in Nederland met dit soort van materieel- heeft het werk uitgevoerd.

Het belang van het maaien en vooral ook het afvoeren van het maaisel, is dat er voedingstoffen uit het systeem worden verwijderd op deze manier. Het doel is immers om in het gebied voedselarme (schrale) omstandigheden te creëren, wat gunstig is voor soortenrijke natte hooilanden met zeldzame plantensoorten. Het afgraven van de fosfaatrijke bovenlaag was hiervoor erg belangrijk, en nu kan er verder verschraald worden door te maaien en af te voeren. Het maaien in augustus/september is dan het meest gunstig omdat dan de meeste biomassa wordt afgevoerd. Daarnaast is het broedseizoen afgelopen en verstoor je geen broedende vogels. Ten slotte is dit moment gunstig omdat dan het merendeel van de plantensoorten al wel zaden hebben gevormd die weer voor het volgend groeiseizoen van belang zijn. Maai je eerder, dan kunnen bepaalde kruiden en bloemen zich niet verder uitzaaien omdat de zaden nog niet rijp zijn en dan gelijk afgevoerd worden met het maaisel.

Tekst en foto’s: Thomas Kroon

 

Recent nieuws