Groene Grens Fase 3

Groene Grens breidt uit in Fase 3

Afgelopen maanden is de derde fase van de Groene grens ingericht. Het gebied wordt half december officieel opgeleverd. In feite is het gebied een verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Groene grens. Op enkele tussenliggende percelen na, is er dan een doorlopende ecologische verbinding. Dit loopt van Ecozone de Klomp, Groene Grens noord, Groene Grens zuid naar de Binnenveldse Hooilanden. Hierdoor is er een van de grotere aaneengesloten blauwgrasland-complexen van Nederland ontstaan, zo niet het grootste.

Het nieuwe ingerichte deel heeft vooral een belangrijke functie voor de piekopvang van regenwater uit de aanliggende woonwijken. In totaal moet er ruim 15.000 m3 regenwater tijdelijk geborgen kunnen worden, bij periodes met forse regenval. In totaal was er 5,2 ha beschikbaar voor de herinrichting. Door de inrichting is er nu op een oppervlakte van ca 1,7 ha blauwgrasland ontwikkeling mogelijk. De overige oppervlakte zal voornamelijk open water en moerasvegetatie zijn.
Een deel van een reeds ingericht losliggend perceel in zuid langs de Meentdijk wordt nu ook gebruikt voor waterberging, zodat de oppervlakte blauwgrasland in fase 3 gemaximaliseerd wordt. De verwachting is dat dit deelgebied door aanpassingen zoals maaiveldverlaging zich ook beter zal ontwikkelen, omdat de hydrologie nu verbeterd is. Het regenwater kon eerst niet weg uit dit perceel, maar nu is er wel een goede afwatering aanwezig.

Het nieuwe fase 3 gebied grenst aan agrarische graslanden van een lokale biologische boer. Vanuit de Dragonderweg ligt er al een wandelpad dwars door deze graslanden naar de Zuiderkade. De watergang die langs dit pad ligt, is ook aangepast met flauwe oevers voor een vergroting van de biodiversiteit.  Alle delen die blauwgraslandpotentie hebben in het nieuwe gebied, zijn bestrooid met maaisel uit de goed ontwikkelde delen van de Groene grens.

Tekst en kaart: Peter Verbeek, Natuurbalans, www.natuurbalans.nl
Foto: Willem Heemskerk

Recent nieuws