samen voor groen

Goede basis voor start crowdfunding Mooi Binnenveld

De stichting Mooi Binnenveld boekt goede voortgang bij het verwerven van financiële middelen voor de aankoop van 50 hectare nieuwe natuur in het Binnenveld. Van het streefbedrag 400.000 euro is nu ongeveer 30% toegezegd. Dat is een goed moment om te starten met de crowdfundingactie.

Tijd is rijp

Voorzitter Kees de Ruiter licht toe: “Tot dusverre hebben we ingezet op het werven van middelen bij goede doelenfondsen en bij bedrijven. Daarnaast hebben we enkele subsidies aangevraagd. Dat loopt naar tevredenheid. En ondanks dat we nog niet veel naar buiten zijn getreden is er al door inwoners van Wageningen, Bennekom, Ede en Veenendaal ingetekend op 30 certificaten van 1.000 euro. Dit enthousiasme verrast ons en de tijd is nu rijp om anderen uit te nodigen om bij te dragen.”

Meevaller

Een mooie meevaller is de ondersteuning van de gemeente Wageningen die het intekenen op de certificaten stimuleert door bij elke euro uit de samenleving 50 eurocent toe te voegen. De Ruiter: “Op deze manier voegt de gemeente dus extra middelen toe aan de certificaten. Dat is een gunstig vertrekpunt voor onze crowdfunding.”

Op dinsdag 21 november as. organiseert Mooi Binnenveld een inloopbijeenkomst in de Bblthk van Wageningen. Hier is iedereen welkom om zich te laten informeren over de natuurplannen.

Voorlopig Ontwerp gereed

Ook met de planvorming voor de Binnenveldse Hooilanden loopt het voorspoedig. Er ligt een Voorlopig Ontwerp en er wordt gewerkt aan een Definitief Ontwerp. Dat zijn noodzakelijke stappen naar vergunningverlening en aanbesteding van de uitvoering. Naar verwachting start de uitvoering van de inrichting in het najaar van 2018. Op dat moment wil Mooi Binnenveld het streefbedrag binnen hebben en een koopovereenkomst met de provincie ondertekenen.

Recent nieuws