Grift

Er ligt een Voorlopig Ontwerp

Het is geen eenvoudig karwei, de inrichting van nieuwe natuurgebieden. Nadat in 2016 de inrichtingsschets is opgesteld, is deze zomer het Voorlopig Ontwerp verschenen. Dit is (nog) geen helder rapport, maar het gaat vooral om kaarten en dwarsdoorsnedes. Hierop is te zien welke detailoplossingen zijn gekozen voor de waterhuishouding van het gebied.

Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld dat de hoofdwatergangen nu onder de Kromme Eem doorgaan, in plaats van er overheen. Dat betekent dat de Kromme Eem over een lange afstand door kan stromen. Het is nog de vraag of Jachtvereniging De Snip mee wil werken aan de realisatie van de Kromme Eem. Als dat niet het geval is, zal de nieuwe beek om de eendekooi heen worden geleid.
Een andere wijziging is de bundeling van recreatieve mogelijkheden waar de Werftweg de Grift kruist. Hier zal een parkeerplaats komen en ook de vogelkijkhut, die eerst langs de Veensteeg was bedacht, zal hier ontwikkeld worden.

De volgende stap in de procedure is het opstellen van een Definitief Ontwerp, waar nog meer details in uitgewerkt worden. Daarna kunnen de vergunningen worden aangevraagd, en  door middel van een aanbestedingsprocedure een aannemer worden geselecteerd. De aanvang van de inrichtingswerkzaamheden is nog steeds gepland voor oktober 2018.

Meer informatie is te vinden op de website van de Binnenveldse Hooilanden.

Recent nieuws