Zwaan met hoogspanning C Patrick Janse- 1

Gewonde en dode vogels bij hoogspanningskabels in het Binnenveld

In juli van dit jaar kreeg Rinus van der Molen, als wetlandwacht Neder-Rijn voor Vogelbescherming Nederland te horen van de Dierenambulance Nederrijn dat zij twee gewonde jonge lepelaars hadden opgehaald bij Pabsterdam bij Wageningen. Ook gewonde zwanen werden gevonden in het Binnenveld, nabij de Veensteeg, onlangs nog door Patrick Jansen. De vogels waren tegen de hoogspanningsleidingen gevlogen. Al eerder dit jaar moest de Dierenambulance in totaal zeven gewonde knobbelzwanen uit het gebied halen, allemaal draadslachtoffers die niet meer te redden waren.

Dierenambulance met gewonde lepelaar

De Dierenambulance heeft TenneT als eigenaar en beheerder van de hoogspanningskabels hierop aangesproken en gevraagd om ballen of iets dergelijks aan de draden te hangen, maar dit leidde tot niets. Daarop hebben zij met Rinus van der Molen als wetlandwacht contact gezocht. Samen met de Vogelwerkgroep Wageningen en de Vereniging Mooi Wageningen is een brief gestuurd naar TenneT en later ook aan Alliander met het verzoek om in overleg te zoeken naar een oplossing en passende maatregelen te nemen. Alliander is ook aangeschreven omdat uit onderzoek bleek dat de kabels bij de Pabsterdam in beheer zijn bij Qirion (Alliander) en die bij het Binnenveld bij TenneT.

In september 2020 is er een overleg in het veld gevoerd met TenneT en Qirion door Rinus als wetlandwacht samen met vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep en Vogelbescherming Nederland. Dat was bij de Veensteeg (hoek Nieuwesteeg) vlak naast de hoogspanningskabels en het gebied waar vrijwel alle gewonde knobbelzwanen waren gevonden. Dit ook door hen als vervelend ervaren probleem is verergerd sinds de hoge populieren aan de Veensteeg weg zijn. Duidelijk werd ook dat het aanbrengen van markeringen aan de kabels een kostbare zaak is en dat meer onderzoek nodig is. Afgesproken werd dat daarom de Vogelwerkgroep Wageningen meer data over aantallen gewonde en dode vogels  gaat verzamelen.

Meldingen (liefst met foto)  van gewonde en dode vogels  bij de hoogspanningsleidingen kunnen doorgegeven worden aan  Rinus van der Molen: rinusvdmolen@planet.nl of 06 44262736.

Gewonde vogels ook melden aan de Dierenambulance Nederrijn:  06 53871861

Zie verder ook dit artikel in de Gelderlander.

 

Tekst: Rinus van der Molen
Foto’s: Patrick Jansen en Dierenambulance Nederrijn

Recent nieuws