IMG_9589

Zaterdag 12 december 12.00: Online lezing op de FLORON dag over Plantenmonitoring in de Binnenveldse Hooilanden

 

Op de FLORON dag  houdt Fransisca Sival van 12.00-12.30 een online lezing over Plantenmonitoring in de Binnenveldse Hooilanden

Zaterdag 12 december   ( Themablok 2 – Soortenbescherming en inzaai)

Van te voren opgeven bij FLORON

Het Binnenveld is een open weidegebied in het zuidelijke deel van de Gelderse vallei. Het wordt begrensd door de Rijn, de Utrechtse Heuvelrug en de westelijke stuwwal van de Veluwe. Eeuwenlang was het centrale deel zeer drassig door de kalkrijke kwel. Het gebied was daardoor alleen zomers begaanbaar en geschikt als hooiland. Kenmerkend was de rijke en (nu) bijzondere blauwgraslandflora.

Door intensivering van de landbouw zijn deze bijzondere vegetaties bijna verdwenen maar na jaren van voorbereiding zijn Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld in 2019 gestart met het natuurherstel van 300 hectare.
In 2020 hebben enkele personen van de plantenwerkgroep van KNNV, afdeling Wageningen en omstreken, FLORON en 2 andere vrijwilligers een eerste plantenmonitoring uitgevoerd.
(tekst KNNV Wageningen)

 

 

Recent nieuws