overdracht 2-copy

Overdracht grond aan de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH)

Bericht op de website van de CBH:

Afgelopen vrijdag 27 nov 2020 vond bij de notaris de overdracht plaats van 54 ha van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden van de provincie naar de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Voorzitter Reijer Jochemsen en penningmeester Kees Jochemsen zetten kun handtekening. Daarmee mag de CBH zich nu officieel eigenaar van een deel van dit prachtige natuurgebied in wording noemen.

De voorbereidende werkzaamheden zijn zo goed als afgerond en nu is het beheer aan zet.  Dat zal de CBH samen doen met de Stichting Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer. Uitgangspunt hierbij is dat we door verschraling bijzondere planten laten terugkomen. Er zal op termijn weer sprake zijn van blauwgrasland, dotterbloemhooiland en kruidenrijk grasland. Dat zijn graslanden die voorkomen op schrale grond (met name met weinig fosfaat in de bodem). Dit type grasland is zeldzaam geworden in Nederland. Om dit voor elkaar te krijgen is een groot gedeelte van de fosfaatrijke bovenlaag het afgelopen jaar afgegraven. Ook is maaisel uitgestrooid van de Bennekomse meent, waardoor er hopelijk (lokale) zaden zijn verspreid, die volgend voorjaar kunnen ontkiemen. Uiteraard zullen we met het beheer rekening houden met de weidevogels, die in dit gebied voorkomen. Van een gedeelte van het gebied zal hooi afkomen, dat door de boeren gebruikt kan worden als veevoer. Voor een ander gedeelte van het maaisel liggen er plannen om ook volgend jaar weer bokashi (lees hier meer) te maken, dat gebruikt kan worden om de bodem van nabij gelegen agrarische percelen te verbeteren. Op deze manier hoopt de coöperatie een stapje te zetten naar een toekomstbestendige landbouw, waarbij natuur en landbouw elkaar versterken.

 

tekst: Arjen Threels

foto: notaris John Wijmaalen

 

Recent nieuws