Blauwborst Vellema

Excursie in de Week van de Biologie

In de Week van de Biologie  is er een fietsexcursie naar de Binnenveldse Hooilanden met ervaren gidsen van Mooi Binnenveld. Kom kijken naar de rijke biodiversiteit met vele weide- en rietvogels en bijvoorbeeld de bloeiende brede orchis en moeraskartelblad.
Vertrek om 13.30 per fiets bij Café onder de Linden, Haagsteeg 16, Wageningen
Ooit was Het Binnenveld een drassig laagveengebied met grote biodiversiteit. Vanaf 1950 werd het langzamerhand hoogproductief weidegebied, maar sinds 2019 is de overgang naar nieuwe natuur weer ingezet. Mooi Binnenveld nodigt u uit om hiernaar te komen kijken. Tijdens deze fietsexcursie naar het Binnenveld kunnen we de ontwikkeling van de natuur laten zien. In Het Binnenveld, ten noordwesten van Wageningen, ligt een gebied van bijna 300 hectare waar volop wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het gebied, dat gezamenlijk eigendom is van Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer, is in 2019 afgeplagd en het waterbeheersysteem is gescheiden van het omliggende agrarisch gebied.
Het gebied is nu veel drassiger en flora en fauna grijpen hun kans! Er is ruimte voor bloemrijke (dotterbloem-)hooilanden, blauwgraslanden en trilveen en (weide-)vogels hebben het al enorm naar de zin. Uiteraard laten we de broedende vogels met rust. De aankoop van 50 hectare door Mooi Binnenveld was mogelijk door een crowdfundingactie. Dit is een bewijs dat een burgerinitiatief lokale natuurontwikkeling enorm kan aanzwengelen. Eind 2023 is de film “Hooiland” in de bioscoop vertoond; de film is op 9 januari 2024 uitgezonden op NPO2 (nog te zien bij NPO plus) en de positieve reacties waren overweldigend.

Foto’s: Hans Vellema (Blauwborst), Frans Krens (Brede orchis)

Recent nieuws