grutto

Mooie excursies in mei

De maand mei heeft al een aantal mooie excursies gezien, zoals de vroegste (6.00 ‘smorgens) en de natste (15 mei in de avond) en vele anderen. Er is dan ook veel te zien en te beleven, naast de vele weidevogels en hun pullen zoals kievit, grutto, wulp, tureluur en watersnip ook de vele rietzangers. Ook vliegt er nog al wat over: de blauwe kiekendief en zelfs de visarend zijn waargenomen.

Moeraskartelblad

Ondertussen begint de vegetatie prachtig in bloei te komen, naast echte koekoeksbloem, ook moeraskartelblad en brede orchis en nog veel meer.

Kom kijken naar al dat moois per fiets of als wandelaar.

De volgende excursies zijn er nog te volgen in mei en op 1 juni is er ook een speciale excursie over water.

Zaterdag 18 mei, 9.00 -11.00 uur: Vogels. Vertrekpunt is hoek Nieuwesteeg/Veensteeg (Knp. 13). Graag aanmelden via info@mooibinnenveld.nl

Zaterdag 25 mei 13.30-15.30 uur. Natuurontwikkeling. Vertrek per fiets bij Cafe Onder de Linden, Haagsteeg 16, Wageningen. Aanmelden niet nodig.

Zaterdag 1 juni, 13.30-15.30 uur. Water in het Binnenveld. Startpunt: parkeerplaats bij voetbalvereniging ONA’53, sportpark van Ketwich Verschuur, Wageningen. Graag aanmelden via info@mooibinnenveld.nl

Foto’s: Hans Vellema (Grutto), Gert Kaaschieter (Moearskartelbla)

Recent nieuws