Drone Wageningen 2

Hoe zit dat met water in het Binnenveld? Een excursie!

Er is veel water in het Binnenveld op dit moment, regen maar ook veel  kwel. Wat betekent dit? Tijdens een excursie met een deskundige gids zal dat op zaterdag 1 juni, 13.30-15.30 uur duidelijker worden. Verzamelen op de parkeerplaats bij voetbalvereniging ONA’53, sportpark van Ketwich Verschuur

Water speelt een cruciale rol in het Binnenveld. Maar waar komt het vandaan? Waar stroomt het naar toe? Wat bepaalt de mens en wat de natuur? Welke rol speelde water in het verleden en hoe is dat nu? Wat doen we allemaal aan waterbeheer? Hoe belangrijk is water voor de natuur?
Water zien we niet los van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. De hoger gelegen stuwwallen (Wageningse Berg en Grebbeberg) ontstonden in de voorlaatste ijstijd (ongeveer 150.000 jaar geleden). Ze zijn goed te herkennen net zoals de lagergelegen Binnenveldse Hooilanden. Ook de mens speelde een enorme rol in het landschap dat we nu zien (dijken, veenafgravingen, landbouw , ontplaggen, waterbeheer). Zeker ook recentelijk, in het project Mooi Binnenveld.

Vistrap © Heemskerk

Samen met enthousiaste en ervaren gidsen van Mooi Binnenveld bekijken we het landschap vanuit een “water” invalshoek. Het wordt al snel duidelijk dat water overal mee verbonden is. Enorme inspanningen zijn nodig om het water te beheren en te beheersen. We willen laten zien dat we de beste watercondities voor natuurontwikkeling moeten scheppen. Ook kunnen we de belangen van de landbouw niet uit het oog verliezen. Samen willem we ons gebied weerbaar maken tegen extreme regenval. Zie ook Landschaplopen.
Komt kijken! Water is een uiterst interessante invalshoek om het gebied beter te leren kennen. Het is nog steeds het broedseizoen en we blijven dus op de wegen en paden. We kunnen de vogels vast goed zien maar verstoren ze niet.
Hou de website van Mooi Binnenveld goed in de gaten. Mocht het onverhoopt slecht weer worden en de excursie wordt afgelast dan geven we dat aan op de website.
Graag aanmelden voor deze excursie op info@mooibinnenveld.nl met vermelding van excursie 1 juni.

Foto© Drone Wageningen

Recent nieuws