Boommarter-en-bunzing

Ecologische Verbindings Zone met Wageningse Binnenveld

In opdracht van de Gemeente Wageningen hebben studenten (Gert Geurtsen, Issa Louws, Mike Mulder, Jochem Sterk, Jarno de Vaan) van Hogeschool Van Hall Larenstein in 2021 gekeken naar de samenhang van het Wageningse Binnenveld en Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Het onderzoek was drieledig: wat is er al, wie speelt hierin een rol en wat zijn de Quick Wins.

Noordelijke Ecologische Verbindingszone

Het gerealiseerde gedeelte van de verbindingszone tussen de hoger gelegen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug sluit niet goed aan, hierdoor kunnen diersoorten als de das en de boommarter (foto linksboven) niet migreren tussen deze twee gebieden. De landschapselementen die geïnventariseerd zijn dienen daarom als structuur en startpunt van de verbindingszone. Het tweede doel is om de actoren in kaart te brengen zodat duidelijk is wie er in de toekomst benaderd moet worden voor het aanleggen van de verbindingszone. De laatste opdracht is het aangeven van de Quick Wins voor de verbindingszone. Dit houdt in dat er gekeken is naar manieren om de ecologie in het gebied te versterken. Voor de aan te leggen verbindingszone zijn in overleg met de gemeente de doelsoorten das, boommarter, ringslang en bunzing aangehouden.

Het eerste dat op de kortere termijn te realiseren is zijn natuurvriendelijke oevers in hoofdwatergangen die het hele jaar rond waterhoudend zijn. Natuurvriendelijke oevers zijn van groot belang voor de verbindingszone aangezien deze door de ringslang en de bunzing (zie foto rechtsboven) als migratieroute gebruikt kunnen worden.

De tweede Quik Win bestaat uit het aanleggen van een takkenril in het zuidoosten van het projectgebied. Het aanleggen van een takkenril op deze locatie is mogelijk, aangezien het niet gebruikt wordt voor onderzoek van de WUR. De takkenril dient als schuilplaats voor de ringslang.

De derde Quik Win bestaat uit het realiseren van kruidenrijke akkerranden. Middels subsidie is het mogelijk grondeigenaren te overtuigen hieraan mee te werken. Voor de verbindingszone zelf betekent dit mits goed uitgevoerd een ecologische kwaliteitsverbetering.

Tijdens het overleg met de opdrachtgever zijn de financiën niet aan bod gekomen. Suggesties zijn wel gemaakt voor het gebruik van de SNL-subsidieregeling en het landschapsfonds bij de ontwikkeling en onderhoud van de verbindingszone.

Landschapsplan EVZ Wageningse Binnenveld 2021

Haalbaarheidsstudie EVZ Gemeente Wageningen 2013

Tekst en foto’s (Boommarter en Bunzing): Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp

Recent nieuws