IMG-20220124-WA0009

Twee ministers bezoeken de Binnenveldse Hooilanden

De nieuwe Minister van Landbouw, Henk Staghouwer en de Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal bezochten 24 januari de Binnenveldse Hooilanden. Zoals bekend beheerd door Staatsbosbeheer, boeren van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH) en burgers van Mooi Binnenveld. Dit gebeurde in gezelschap van Staatsbosbeheer en Coöperatie melkveehouders Jan en Carola van Ruiswijk.

Tijdens het bezoek aan het deel van Staatsbosbeheer werd geconstateerd dat er evenals bij veel andere natuurgebieden, schade is als gevolg van te hoge depositie van stikstof.

Arjan Snel (Hoofd Staatsbosbeheer Gelderland) heeft er vertrouwen in dat de Provincie Gelderland vóór de zomer een concept maatregelenpakket heeft liggen voor een substantiële reductie van de stikstofemissie in 2030, zoals voorzien in het coalitieakkoord.

Jan van Ruiswijk (CBH): “Ik heb een compromis moeten sluiten (ten aanzien van het beheer van de Binnenveldse Hooilanden) met de mensen van natuur.  Ik denk dat dit ook wel een voorbeeld is voor andere plekken”.

Minister voor Natuur en Stikstof

Stikstofminister Christianne van der Wal: “Het is echt de bedoeling dat we van onderop, samen met de mensen in het gebied, gaan kijken naar de beste oplossing (voor het stikstofprobleem)”.

De Vereniging Mooi Binnenveld was niet uitgenodigd. Rob Janmaat: “Jammer, we hadden graag duidelijk gemaakt dat de oplossingen niet alleen van onderop dienen te komen”.

Tekst: Willem Heemskerk op basis van bericht Omroep Gelderland.

Foto’s: Omroep Gelderland

Zie ook: https://www.gld.nl/nieuws/7537466/ministers-bezoeken-boeren-die-samen-stikstofcrisis-bestrijden

Recent nieuws