Zeearend vliegend

De zeearend is hier

Geregeld komt een zeearend kijken in het terrein van Mooi Binnenveld of naburige Hooilanden.
Zo ook recent begin maart, toen dit mooie exemplaar een tijdje in het gebied verbleef.

De iconische zeearend broedt sinds 2006 in ons land (de eerste succesvolle broedpoging vond plaats in de Oostvaardersplassen), en heeft in 2023 met maar liefst 32 broedparen, waarvan er 28 jongen grootbrachten, een spectaculaire groei doorgemaakt (Bron: Werkgroep Zeearend Nederland).  45 jongen vlogen uit, een verdubbeling ten opzichte van 2022.
Deze groei zet naar verwachting nog steeds door. In de wintermaanden trekken zo’n 100 solitaire vogels rond in Nederland, de meeste waarnemingen vinden plaats in februari-maart (Bron: Sovon).
Zoals op de foto’s te zien is, is dit exemplaar geringd en gezenderd. Gezien onder meer de geheel witte staart, de gele snavel en de lichtbruine kop zal het hier gaan om een adulte zeearend (tenminste 5 jaar oud).

Foto’s: Patrick Jansen.
Tekst: Gert van der Meer

Recent nieuws