Bruin blauwtje

Minder dagvlinders geteld in 2023

In totaal zijn er 18 soorten dagvlinders genoteerd in 2023 in de Veenkampen. Dit is hetzelfde aantal als vorig jaar, maar wel met drie nieuwe soorten voor het gebied. Twee nieuwe soorten zijn geteld langs een nieuwe monitoring route langs de Veensteeg: Bont zandoogje en Boomblauwtje. Het Landkaartje is langs de “oude” route gezien. In totaal zijn er dit jaar 475 exemplaren geteld, minder dan in 2022. Een eerste indruk na 4 teljaren is dat er wel een stijging is in het aantal soorten en exemplaren, maar alles blijft zeer afhankelijk van de klimaatomstandigheden. En 2023 was weer een jaar met zijn extremen, koud, droog, warm en veel regen. In maart-mei was het koud en werd er weinig gezien en in augustus zijn er zelfs een paar weken geweest dat het weer niet geschikt was om te tellen.
De combinatie van maaien langs de Veenkamper afwateringsloot en het weer heeft de voortplanting van de vlinders ook geen goed gedaan, de aantallen bleven na het maaien laag. Er zijn telrondes geweest met geen enkele waargenomen vlinder.
De aantallen getelde vlinders in 2023 was bedroevend laag. Het laagste aantal sinds het begin van de tellingen als je de Veensteeg erbuiten laat. Het aantal vlinders langs het fietspad (Koekoeksbloempad) neemt steeds verder af, qua aantallen en soorten.
Ten opzichte van 2023 zijn de aantallen dagpauwogen gehalveerd, waarschijnlijk als gevolg van het maaien en aansluitend het slechte weer. Ook de witjes deden het niet goed dit jaar. Gelukkig liet de kleine vuurvlinder zich dit jaar vaker zien, net zoals het groot dikkopje.
Veel blijft toch afhankelijk van het weer in het gebied, de ecologische waarde van het gebied neemt zeker toe als je de andere rapportages leest, maar voor vlinders (en libellen) is het weer toch een belangrijke factor. Hopelijk wordt 2024 weer een beter vlinderjaar. Zie het verslag.

Tekst: André Nagelhout, Marjelle Molenaar
Foto’s: André Nagelhout: Bruin blauwtje (boven), Groot dikkopje (in de tekst)

Recent nieuws