Kemphanen Foto Gert Kaasschieter

Bijzondere natuur excursie op zaterdagmiddag 28 mei

In de Week van de Biologie organiseren we op zaterdagmiddag 28 mei van 13.30-16.00 uur een fietsexcursie naar de Binnenveldse Hooilanden.
We gaan samen kijken hoe de natuur zich er ontwikkelt: hoe is het bijvoorbeeld met het moeraskartelblad, klokjesgentiaan enmelkviooltje? En welke (broedende) vogels en hun pullen zijn er allemaal te zien?

Ooit was Het Binnenveld een drassig laagveengebied met grote biodiversiteit. Vanaf1950 werd het langzamerhand hoogproductief weidegebied, maar de transitie naar nieuwe natuur is inmiddels in volle gang.
In Het Binnenveld, ten noordwesten van Wageningen, ligt een gebied van bijna 300 ha Hooilanden (gezamenlijk eigendom van Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer) met nieuwe natuur in ontwikkeling. Het gebied is afgeplagd om te verschralen en jaarlijks vindt verdere verschraling plaats doormaaisel af te voeren. Het waterbeheersysteem is gescheiden van het omliggende agrarisch gebied waardoor het gebied nu veel drassiger is, en er bloemrijke (dotterbloem-)hooilanden, blauwgraslanden en trilveen ontstaan.

Praktische informatie

  • De excursie wordt geleid door een ervaren gids en duurt van 13.30-16.00.
  • De excursie start bij Café Onder de Linden, Haagsteeg 16, Wageningen.
    Meld je hier om 13.00.
  • Iedereen, zeker ook ook kinderen, is van harte welkom.
  • Inschrijven is niet nodig.


Hopelijk tot ziens op zaterdagmiddag 28 mei.

foto Kemphanen: Gert Klaasschieter
foto Binnenveldse Hooilanden: Hans Geurtsen

 

 

Recent nieuws