Kwartels loslaten

Veldonderzoek naar kwartels

De Binnenveldse Hooilanden is een van de gebieden in Nederland waar kwartels veelvuldig voorkomen. De kwartel (Coturnix coturnix) komt lang niet overal voor vanwege haar specifieke habitatvereisten (traditionele graanakkers, extensief beheerde gras- en hooilanden, etc.). De landeigenaren in en rond de Binnenveldse hooilanden hebben toestemming gegeven voor een ringonderzoek naar kwartels op hun land.  Het onderzoek en het ringen van de kwartels wordt uitgevoerd door Paul Villaespesa (projectmedewerker). Hij zal tussen mei en juli aan het werk zijn in de Binnenveldse Hooilanden. Zijn werk maakt deel uit van het Nederlandse S045-KWARTEL project van Vogeltrekstation.
Het Nederlandse S045-Kwartel-project is onderdeel van het Europese kwartelproject van de Universiteit van Barcelona. Dit onderzoek naar de status van de Europese kwartelpopulatie vindt plaats in Frankrijk, Spanje, Marokko, Portugal en Nederland. Nederland is interessant vanwege de ligging in de uiterst noordwestelijke grens van het broedgebied.
Het ringwerk bestaat uit het plaatsen van een kleine metalen ring met een uniek nummer om de poot van de vogel. Tijdens het ringen worden ook metingen gedaan zoals gewicht, lichaamsvet, vleugellengte, pootlengte, leeftijd, geslacht. Deze informatie wordt vervolgens ingevoerd in een database. Door analyse van deze database is het mogelijk de geschiedenis en ook de migratiepatronen van de kwartel te reconstrueren.

Mocht u Paul Villaespesa in het veld tegen komen, houdt dan afstand om de ringactiviteiten niet te verstoren.

Tekst: Paul Villaespesa
Foto’s: Jan Staal

Recent nieuws