Kieviten Foto Gert Kaasschieter

Afsluiting seizoen met excursie en evaluatie

Op 15 oktober vind er de laatste georganiseerde excursie van het jaar plaats. Verzamelen om 13.30 bij knooppunt 13 (Hoek Veensteeg/Nieuwesteeg). Deze excursie is voor leden van de vereniging.

Buizerd

Het maaiwerk is in de afgelopen periode gedaan, dus als het om flora gaat, is het gebied tamelijk leeg, desondanks is er nog genoeg te zien en te vertellen. We zien ook de zich verzamelende trekvogels op weg naar het zuiden. Hopelijk geven ook de vele roofvogels die er de laatste tijd zijn gesignaleerd ook weer acte de presence.  Zo zijn er recent na het maaien vele ooievaars te zien en ook roofvogels zoals: torenvalk, boomvalk, slechtvalk, roodpootvalk, buizerd, sperwer, havik, bruine kiekendief en raaf (allemaal gezien op 24 september).

Na afloop willen we graag met geïnteresseerde leden het excursieseizoen afsluiten met koffie en thee bij De Lynx (Gerrit Zegelaarstraat 1 6709 TA Wageningen). We willen dan ook graag in gesprek gaan over de excursies die wij door het jaar heen organiseren; zijn er aandachts- en verbeterpunten waar wij het volgend jaar rekening mee kunnen houden. We horen het graag.

Voor vragen Klaas Swart Coordinator.excursies@mooibinnenveld.nl

Foto’s: Gert Kaasschieter
Tekst: Bestuur Mooi Binnenveld

Recent nieuws