IVN Natuureducatie

Word vrijwilliger voor excursies met scholen!

Een doelstelling van de Vereniging Mooi Binnenveld is het geven van voorlichting en educatie. In dat kader worden scholen benaderd om met hun groep 7 en/of 8 een dagdeel door te brengen in het Binnenveld. Eerst wordt op de betreffende school een inleiding gehouden, vervolgens wordt naar het Binnenveld gefietst, met korte stop bij zowel een traditionele als een biologische boerderij, om tenslotte de meeste tijd door te brengen in/aan de rand van ons terrein. Daar worden allerlei activiteiten ondernomen (waterbeestjes scheppen en determineren, veen onderzoeken en vergelijken met zand resp. klei, insecten vangen, vogels herkennen, etc.). De excursies worden gehouden in de periode tussen het eind van het broedseizoen en de zomervakantie, dus de laatste twee weken van juni en de eerste van juli. Voor dit jaar hebben zich al zeven scholen aangemeld.

Voor de begeleiding zijn een aantal bestuursleden van MB beschikbaar, alsmede enkele ervaren vrijwilligers van het IVN, maar er zijn meer vrijwilligers nodig. Heb je zin om één of meerdere ochtenden in deze periode mee te doen? Het is heel erg leuk en dankbaar werk. Je bent als vrijwilliger verzekerd via de gemeente Wageningen.

Je kunt je opgeven op ons email-adres: info@mooibinnenveld.nl
Nadere info over data volgt, alsmede over de manier om zonder kosten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verkrijgen, hetgeen vereist is bij het werken met kinderen.

Tekst: Gert van der Meer
Foto’s: IVN Natuureducatie

Recent nieuws