default

Wat gebeurt er in het eendenbosje?

Middenin het gebied van Mooi Binnenveld ligt het eendenbosje. Het is ooit in de vorige eeuw aangelegd door de jachtvereniging De Snip. Het was bedoeld om door de aanleg van een plas en bosje in een weiden landschap eenden aan te trekken voor de jacht. Het eendenbosje heet in de volksmond ook wel eendenput (vanwege de uitgegraven plas) en Capelleveens bosje (door Vereniging Oud Wageningen) en ook eendenkooi.
Het is echter nooit een eendenkooi geweest. Er waren wel eendenkooien in het Binnenveld, maar die lagen ooit ten noorden van de Eemwal in de Bennekomse Hooilanden. Vandaar de naam Kooiweg. Het eendenbosje is uiteindelijk geruild met de Stichting Mooi Binnenveld voor een stuk land aan de Veensteeg rondom het jachthuisje De Snip. Hiermee is De Stichting Mooi Binnenveld eigenaar van het eendenbosje. Het is niet toegankelijk, om de rust voor het wild te bewaren. Maar wat gebeurt daar allemaal?
De weidevogelvereniging bijvoorbeeld maakt zich zorgen over de predatie vanuit het bosje van weidevogels en hun nesten. Is daar enig bewijs voor en wat kunnen we eventueel doen? Om na te gaan of veronderstelde roofdieren op een heterdaadje betrapt kunnen worden, zijn er enige tijd wildcamera’s geplaatst in het bosje Dit heeft heel veel foto’s opgeleverd van de talloze dieren die er rondlopen en overnachten. Deze zijn met name ook gebruikt in het kader van de film Hooiland.
Het zijn voor een groot deel “onschuldige” dieren zoals reeën en hazen. Ook beversporen zijn er gevonden. Er zijn echter ook potentiële roofdieren gezien, zoals een boommarter, das (jaarling) en vos (moer en rekel). Ook roofvogels zoals een sperwer en buizerd, die er ook nestelt, zijn gezien.
Verschillende bezoekers aan de Binnenveldse Hooilanden rapporteren een jonge vos (moer), zoals ook gerapporteerd in Urtica KNNV Wageningen (September 2023).
Vooralsnog ontbreekt het bewijs dat deze dieren verantwoordelijk zijn voor predatie, maar het onderzoek gaat door.

Tekst: Willem Heemskerk
Foto’s: Melchert Meijer zu Schlochtern en Luc Enting: das (onder) en boommarter (boven) en Hans Geurtsen

Recent nieuws