Groene Grens Peter

Tevredenheid over het beheer van de Groene Grens door Mooi Binnenveld

Op 24 januari jl. was er een overleg met de gemeente Veenendaal over het beheer van de Groene Grens. Specifiek stond de ”evaluatie” van het afgelopen jaar op de agenda. Namens Mooi Binnenveld waren Rob Janmaat en Thomas Kroon aanwezig.

De gemeente Veenendaal bleek erg tevreden over hoe Mooi Binnenveld het afgelopen jaar het beheer van de Groene Grens opgepakt heeft. Wij hebben veel werk verzet, waaronder ook een deel achterstallig werk, en zijn ver onder de vooraf begrote kosten gebleven. De samenwerking tussen Mooi Binnenveld en de verschillende partijen die betrokken zijn bij de Groene Grens (gemeente Veenendaal, gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en een onafhankelijke ecoloog) verloopt soepel. Ook de ecoloog (Peter Verbeek) is erg tevreden over hoe Mooi Binnenveld het beheer opgepakt heeft, waarbij vooral ook onze flexibiliteit en maatwerk als positief wordt ervaren.

Dit alles heeft ertoe geleid dat gemeente Veenendaal met ons en de andere partijen een overeenkomst voor de komende 5 jaar wil aangaan. Dat zou dus betekenen dat Mooi Binnenveld ook de komende jaren het beheer van de Groene Grens mag verzorgen. Deze overeenkomst moet nog worden opgesteld. Mooi Binnenveld is nu bezig om een begroting voor het beheer van de Groene Grens voor het komende jaar op te stellen. Die begroting wordt binnenkort ingediend bij de gemeente Veenendaal.

Foto:Gemaaid perceel in de Groene Grens (Rob Janmaat)

Recent nieuws