Tureluur in Binnenveld

Succesvol weidevogeljaar in het Binnenveld

Bijna vier jaar hebben we uitgekeken naar het jaar dat met de inrichtingswerkzaamheden van de Binnenveldse Hooilanden zou worden gestart. Maar tegelijkertijd ook wel met enige zorg, want hoe zou het in dat jaar gaan met de weidevogels in het Binnenveld. Alle graafwerkzaamheden en onrust zouden wel eens tot verstoring kunnen leiden. Met opluchting kunnen we nu zeggen dat 2019 ook voor de weidevogels positief is verlopen.

Actief tot in de bouwkeet

Uiteindelijk zijn er juist meer weidevogels tot broedsucces gekomen dan in voorgaande jaren. Dat is met name te danken aan een aantal weidevogelsbeschermers die het hele voorjaar actief zijn geweest in het veld èn in de bouwkeet van de aannemer. In het zuidelijk deel van het project gebied zijn dit met name Ardy Rekers (zie interview) en Chris Bosch geweest en vanuit Mooi Binnenveld Driek Enserink. Zij hebben er voor gezorgd dat delen van de zuidelijke Binnenveldse Hooilanden tot 1 juli zijn gevrijwaard van werkzaamheden. Door goed te kijken naar de aanwezigheid van weidevogels konden zij het waterschap, als verantwoordelijk uitvoerder, en de aannemer overtuigen om het voorjaar met minder machines in het gebied te werken en om bepaalde percelen met veel nesten tijdelijk te ontzien.

Met dank aan de poelkikker

Daarnaast hadden we het geluk dat de vegetatie in het deelgebied “de Veenkampen” in het vroege voorjaar zeer kort werd gehouden door de aannemer en daarna (ten gevolge van de acties van de weidevogelbeschermers) met rust werd gelaten en dat hier ook een perceel met aanliggende sloot lag dat in het voorjaar en zomer nat werd gehouden om de poelkikker te laten overleven. Dit werden mooie locaties voor uitbroeden en opgroeien van kuikens voor de kievit, maar ook voor de grutto, wulp en tureluur. Tevens werd aandacht besteed aan de bescherming van nesten van de graspieper, gele kwikstaart, rietgors, kleine karekiet, bosrietzanger en scholekster.

Natuurlijk zijn de positieve resultaten niet alleen te danken aan de genoemde personen (en de poelkikker 🙂 maar ook aan de inzet van alle weidevogelbeschermers, van boeren in het Binnenveld en van Staatsbosbeheer.

Hieronder treft u de tabel met de weidevogelresultaten van de Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost (WBO) en Weidevogelwerkgroep Binnenveld West (WBW) van de periode 2015-2019.

(Foto: tureluur, van Jaap Mons)

 

Recent nieuws