Excursie Mooi Binnenveld

Excursie in de Week van de biologie

In het afgelopen half jaar is er veel veranderd in het Binnenveld. Er zijn percelen afgeplagd, er zijn percelen opgehoogd. Er zijn sloten dichtgegooid en nieuwe sloten gegraven. Langs de Grift ontstaat een natuurgebied van 280 hectare. Het gebied is nu veel drassiger en biedt  ruimte aan bloemrijke (dotterbloem-)hooilanden, blauwgraslanden en trilveen.

In het kader van de Week van de Biologie organiseren we een excursie naar het Binnenveld. Dit brengt ons oog in oog met de transitie: van landbouwproductie naar nieuwe natuur. We discussiëren onderweg over de gewenste en verwachte flora en fauna. We bezoeken ook een aantal percelen die al hun ‘natuurlijke’ uiterlijk hebben en we lichten de samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Cooperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld toe.

Datum: 5 oktober

Aanvang: 13.30 uur

Startpunt: Cafe/Restaurant Onder de Linden, Haagsteeg 16, 6708 PM Wageningen

 

 

Recent nieuws