Studenten grondboring-feb2020

Samenwerking studievereniging Pyrus en Mooi Binnenveld voor de bodemkartering

De ontwikkeling van flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal de komende jaren op allerlei manieren gevolgd gaan worden.  Hiervoor is een werkgroep “monitoring” actief die bestaat uit leden van diverse vrijwilligersorganisaties.

Voor deze monitoring is het ook van belang dat op de diverse monitoringpunten de bodemopbouw bekend is. Het maakt nogal wat verschil of er klei, zand of veen in de bovenste bodemlaag zit.  Omdat het gebied grotendeels is vergraven tijdens de werkzaamheden van vorig jaar was het nodig om een nieuwe bodemkartering uit te voeren.

Hiervoor heeft de stichting Mooi Binnenveld samenwerking gezocht met studievereniging Pyrus, de studievereniging van studenten Bodem-Water-Atmosfeer van de WUR.  Een groep van ruim 20 studenten heeft zich aangemeld om mee te helpen met deze bodemkartering.  Die moet plaatsvinden voordat het broedseizoen begint omdat dan de betreding van het gebied zo veel mogelijk wordt voorkomen.  Voor de studenten ook goede gelegenheid om meer te weten te komen over dit bijzondere gebied en project.

Oud bodemkundige Willem Wielemaker heeft de kartering opgezet.  Afgelopen vrijdag zijn de eerste groepen studenten onder begeleiding van Willem Wielemaker en Francisca Sival van de KNNV aan de slag gegaan om in een aantal raaien de bodem te karteren.  Ondanks de koude snijdende wind was het enthousiasme groot en zijn vrijwel alle geplande boringen uitgevoerd.  Voor de monitoring van grote waarde en de studenten hebben hun boorskills weer weten te oefenen.  Einde februari volgt nog een tweede ronde.

 

Recent nieuws