beeld blauwgrasland met de kunst van het geven

Opstarten werving financiële middelen voor aankoop

In het afgelopen half jaar heeft de organisatie van Mooi Binnenveld gewerkt aan de voorbereiding voor de fondsenwerving en crowdfunding. Dat vergt enige formele stappen: oprichting stichting, samenstelling bestuur, inschrijven Kamer van Koophandel, openen bankrekeningnummer en aanvragen ANBI-status.
Daarnaast hebben we gewerkt aan het uitwerken van ideeën voor de fondsenwerving en crowdfunding. Denk daarbij aan het formeren van een Comité van Aanbeveling, opstellen van een sponsorpakket, uitpluizen fiscale regelingen, en meer.

 

Subsidie voor communicatiemiddelen

Deze ideeën verwerken we in communicatiemiddelen. Voordat we hier vol mee aan de slag kunnen, hebben we gewacht op de goedkeuring van een subsidie-aanvraag bij de provincie Gelderland voor de productie van onder meer brochures, flyers, doorontwikkeling website, banners en excursies. Inmiddels is die goedkeuring er.
Inmiddels zijn we gestart met gesprekken met Wageningse bedrijven om te peilen hoeveel steun we hier kunnen verwachten. De komende periode gaan we actiever naar buiten, onder meer met excursies en lezingen.
Het is prettig te merken dat het initiatief nog steeds aanslaat. Het artikel in de Volkskrant begin april leidde tot spontane aanmeldingen om financieel bij te dragen.
In de tussentijd is al langzaamaan gestart met de communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van deze website, en een dummy voor een wervingsbrochure.

Recent nieuws