aanbieding inrichtingsschets Binnenveldse hooilanden lr

Gemeente steunt aankoop Binnenveldse Hooilanden door Mooi Binnenveld

De gemeente Wageningen gaat de crowdfunding van Mooi Binnenveld op een bijzondere manier ondersteunen. Bij elke euro die vanuit Wageningse inwoners en bedrijven komt, legt de gemeente 0,50 euro bij.

Wethouder Han ter Maat: ‘Het project Binnenveldse Hooilanden is een bijzonder initiatief, met landelijke uitstraling. In dit project werken natuurorganisaties samen met agrarische belangenclubs. Zowel de provincie Gelderland als ook de gemeente Wageningen staan er achter. De gemeente wil met de aanvullende bijdrage laten zien dat we het project qua inhoud en ook qua samenwerking waarderen. En dat heeft het college tot het besluit gebracht om een financiële bijdrage te leveren.’

De Stichting Mooi Binnenveld is blij met de bijdrage van de gemeente. ‘Met deze aanvulling wordt het voor inwoners en bedrijven extra aantrekkelijk om bij te dragen, ze zien dat hun bijdrage door de gemeente wordt aangevuld en dus ook dat de gemeente achter het project staat. Daarmee wordt het een prachtig lokaal initiatief waar Wageningen laat zien in gezamenlijkheid (inwoners, bedrijven en gemeente) aan bijzondere nieuwe natuur te werken. Het wordt daarmee een natuurgebied met een extra glans’, aldus Rob Janmaat namens de stichting.

Inmiddels is de voorintekening op certificaten open. Met deze stimulans van de gemeente is het nog aantrekkelijker om in te tekenen op een certificaat.

(Op de foto: Wethouder Han ter Maat (rechts) bij de aanbieding van de inrichtingsschets aan gedeputeerde Van Dijk (2e van links)) 

Recent nieuws