OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Met drones vegetatiestructuur classificeren in het Binnenveld

Medewerkers van Wageningen Environmental Research (WENR) (Sander Mücher, Henk Kramer, Stan Los en Saskia Keesstra) hebben samen met Mooi Binnenveld (Fons Koomen) recent de resultaten van een multispectrale en RGB dronevlucht van mei 2020 en het veldwerk van juli 2020 geanalyseerd. Het doel was om met behulp van dronebeelden (infrarood en true colour) verschillende vegetatiestructuurtypes in het Binnenveld te onderscheiden.

De resultaten van de beeldclassificatie om de verschillende structuurtypes te onderscheiden vallen helaas nog tegen. Enerzijds heeft dat te maken met de tijd tussen de opname in mei en de grotendeels nog zeer prille vegetatieontwikkeling en het veldwerk in juli (ivm broedseizoen). Anderzijds waren ook de weersomstandigheden tijdens de vlucht niet optimaal: zon en wolken wisselden elkaar af. Beter zou het zijn om op een egaal bewolkte of anders een onbewolkte dag te vliegen.

De beelden kunnen zeker toch nuttig zijn, ook zonder veldwerk en beeldclassificatie. Individuele soorten kunnen er niet mee gekarteerd worden, maar de beelden bieden daarentegen wel een mooi inzicht in de vegetatiepatronen op een grover schaalniveau. Voor het beheer zijn deze grovere patronen belangrijker dan de aanwezigheid van individuele plantensoorten of vegetatietypen. Zo is op basis van deze beelden goed te zien waar het water staat tijdens de opnamedatum en bij herhaling van de opnames is bijvoorbeeld te zien of de rietkragen zich in de loop der jaren uitbreiden of niet.

In juni 2021 is weer overleg over het vervolg, ook in afwachting van provinciale besluitvorming over eventuele nadere financiering van onderzoek en monitoring. De WENR medewerkers zijn graag bereid verder mee te werken.

Tekst: Fons Koomen

Foto’s: infrarood-beeld en true colour-beeld

Recent nieuws