Kleimossen 2

Mooie mossen in ’t Binnenveld

De mosflora is op 11 januari en 18 december 2020 geanalyseerd door Rienk Jan Bijlsma en leden van De Bryologische en Lichenologische Werkgroep in het gebied van de Stichting Mooi Binnenveld en het aangrenzende deel van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden.

Door de ontgronding is het gebied voor een deel ontdaan van zijn natuurhistorisch bodemarchief. Ook de kleiige toplaag (koopveengrond) en het vrijwel ontbreken van kwel (aan maaiveld) maakt het voor mossen nogal een extreem milieu. Op termijn zullen minder concurrentiekrachtige mossen verdwijnen door maaisel opbrengen en maaibeheer.

Roodviltmos

Niettemin zijn 31 soorten aangetroffen waarvan 7 afkomstig zijn uit de diasporenbank (uit broedknollen en/of sporen), 11 aangevoerd door de wind en 13 meegekomen met maaisel.  Eerder werd ook een nieuwe mossoort in schraalgraslanden gevonden: Slank braamknikmos, dat lang ondergronds kan overleven met knolletjes. Roodviltmos is afkomstig uit ingebracht maaisel (zie foto links). Op de foto boven zijn twee soorten kleimossen te zien in de oeverzone van De Kromme Eem.

Zie ook het uitgebreidere verslag.

Tekst en foto’s: Rienk Jan Bijlsma

Recent nieuws