bennekomse meent

Informatieavond over beheerplan Natura2000-gebied Binnenveld

De provincie Utrecht houdt op maandag 29 oktober een informatieavond over het ontwerp beheerplan voor het Natura2000-gebied het Binnenveld. Dit omvat de Bennekomse Meent, de Blauwe Hel en de Hel. De Bennekomse Meent maakt onderdeel uit van de Binnenveldse Hooilanden.

In het ontwerp beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van de hellen en de meent te beschermen en te herstellen. De avond is van 19.30 tot 22.00 uur bij IW4, Transformatorstraat 1 in Veenendaal.

Maatregelen

De provincies Utrecht en Gelderland hebben, samen met waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Ede, Staatsbosbeheer, milieugroepen en landbouworganisaties een ontwerp-beheerplan opgesteld. Maatregelen die in het ontwerpbeheerplan staan zijn onder meer het verbeteren van de waterhuishouding, voedselrijke delen verschralen en afplaggen, woekerend bos weghalen, vuilstorten saneren en bovenal het versterken van de kwel. Ook staat in het plan welke activiteiten in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Programma

Gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht zal de informatieavond op 29 oktober openen. Vervolgens wordt informatie gegeven over:

  • het ontwerp beheerplan;
  • het doorlopen proces tot de vaststelling door Gedeputeerde Staten van Utrecht (op 11-9-2018) en Gelderland (op 2-10-2018);
  • en het vervolg: de periode van terinzagelegging en het verwerken van de inspraakreacties om te komen tot een definitief beheerplan.

Recent nieuws