Fiets excursie 2

Fietsexcursie op 29 mei naar Het Binnenveld

In het kader van de Week van de Biologie organiseert De Vereniging Mooi Binnenveld fietsexcursies naar het Binnenveld.

Tijd: 29 mei, aanvang tussen 13:00 – 14.00, de laatsten vóór 16.30 terug.

Vertrekplaats: Café Onder de Linden, Haagsteeg 16, Wageningen

Graag aanmelden bij: Klaas Swart

Ooit was Het Binnenveld een drassig laagveengebied met een grote biodiversiteit. Vanaf 1950 werd het langzamerhand hoogproductief weidegebied, maar de eerste stappen van transitie naar nieuwe natuur zijn inmiddels genomen. Mooi Binnenveld nodigt u uit om te komen kijken naar de Binnenveldse Hooilanden. Dit gebied van bijna 300 ha is gezamenlijk eigendom van Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer, is in 2019 ingericht voor ontwikkeling van nieuwe natuur. Het gebied is afgeplagd en het waterbeheersysteem is gescheiden van het omliggende agrarisch gebied. Cultuurhistorische elementen, zoals een oud veenriviertje, zijn hersteld. Het gebied is nu veel drassiger en biedt zo ruimte aan bloemrijke (dotterbloem-) hooilanden, blauwgraslanden en trilveen. Flora en fauna, ga je gang! (Weide-)vogels hebben het er inmiddels enorm naar de zin.

Uitleg door gidsen in de Binnenveldse Hooilanden

Tijdens deze excursie naar het Binnenveld gaan we ‘inspecteren’ welk resultaat al het werk van voorgaande jaren heeft opgeleverd. We discussiëren onderweg over de gewenste en verwachte flora en fauna: is er al iets van waar te nemen? Waarschijnlijk zijn er veel broedende vogels die we met rust moeten laten.

Verdere informatie:

  • graag aanmelden bij Klaas Swart, dat helpt om het in goede banen te leiden
  • deelname is gratis
  • kom met eigen fiets naar Café Onder De Linden
  • rekening houdend met COVID-19 maatregelen: Vertrek is individueel of per klein groepje, gespreid in de tijd (tussen 13:00 en 14:00u)
  • u krijgt een info-folder met routebeschrijving (ongeveer 16 km) en vermelding van stopplaatsen
  • bij de stopplaatsen zijn gidsen van ‘Mooi Binnenveld’ aanwezig om u te vertellen over het natuurgebied

Tekst en foto’s: Klaas Swart

Recent nieuws