IMG-20210502-WA0004

Prachtig vogelen in de Binnenveldse Hooilanden

In de Binnenveldse Hooilanden zijn thans veel bijzondere weidevogels en andere broedvogels te zien. Drie groepen werken samen aan een standaard SOVON-BMP-A-inventarisatie: de KNNV-Vogelwerkgroep-Wageningen e.o., de IVN-Vogelwerkgroep-Ede en de Weidevogelwerkgroep-Binnenveld-Oost (WBO). De complete 175 hectare van de Binnenveldse Hooilanden worden onderzocht: dus niet alleen de 49 ha van Mooi Binnenveld, maar ook de delen van Staatsbosbeheer (72ha) en van Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (54ha).

In 2020 hebben 53 soorten broedvogels  in de Binnenveldse Hooilanden een territorium bezet, waarvan 12 soorten op de Rode lijst staan. De Kievit was de meest algemene weidevogel (130), maar daarnaast werden niet alleen Wulpen (8), Grutto’s (17) en Tureluurs (13) vastgesteld, maar ook Scholeksters (4) en zelfs enkele Watersnippen (3). Ook hebben er 9 paar Kleine Plevieren gebroed. Verder werden er 10-15 keer roepende Kwartels en ook enkele Patrijzen gehoord.

Ook de zangvogels onder de weidevogels waren goed vertegenwoordigd met 44 Graspiepers, 30 Gele Kwikstaarten, naast een tweetal Veldleeuweriken. Er waren grote aantallen rietgebonden zangvogels, zoals 54 Kleine Karekieten en 45 Rietgorzen, en kleinere aantallen Rietzangers, Bosrietzangers en, bijzonder, 5 Blauwborsten, enkele Waterrallen en ook één keer een Kwartelkoning.

Blauwborst
Patrijs
Kemphaan
Steltkluut

 

 

 

 

 

 

Bosruiter

Het eendenbosje herbergde behalve de gebruikelijke ‘bos- en parkvogels’ (met ook een Spotvogel) ook een paartje Buizerds. In de hoogspanningsmast zaten broedende Zwarte Kraaien, samen met de Buizerds de schrik van alle weidevogels. Langs de Veensteeg werden vaak Putters gezien die ook in de Hooilanden als broedvogel voorkomen. In het voorjaar waren hier ook opvallende groepjes Tapuiten, die hier niet broeden.  Naast broedvogels waren er ook pleisterende Kemphanen (die hier lang geleden ook broedden!), en een laag voorbijvliegende Rode Wouw en een overvliegende Visarend.

Tekst: Linus van der Plas (zie ook jaarverslag)

Foto’s: Gert Kaasschieter en Nico de Koning (Vogelaars)

Recent nieuws