Foto Drone Wageningen 2

Excursiemiddag Mooi Binnenveld 24 september

Zaterdagmiddag 24 september is er een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden voor iedereen. Er is inmiddels veel gemaaid en het maaisel is weggehaald om o.a. Bokashi te maken (zie eerder bokashi bericht).

Purperreiger met maaimachine

Aan de vegetatie zal niet veel bijzonders meer te zien zijn, maar er komen steeds meer trekvogels gebruik maken van dit gebied: om te verblijven of voor een tussenstop.  Zo kunnen een tiental patrijzen vlak voor je op de Veensteeg kruisen, dekking zoekend in het pas gemaaide weiland. Soms zien we een tapuit die op vliegenjacht is.  Als het mooi weer is zullen er ook nog volop (trek-)vlinders en libellen te zien zijn, zoals bijvoorbeeld de oranje luzerne vlinder. Ondertussen gaat de droogte langzamerhand weer over in wat nattere omstandigheden en komt ook de kwel op.

Dit zal de laatste excursie van dit seizoen zijn waaraan ook niet-leden van Mooi Binnenveld kunnen deelnemen.
Startplek: fietsknooppunt 13, hoek Nieuwesteeg/Veensteeg. Starttijd: 13:30u. duur: ± 2 uur

Tekst: Klaas Swart.
Foto’s: DroneWageningen en Thomas Kroon

Recent nieuws