Monitoring vogels 2020

dinsdag 16 maart 20.00 uur: Lezing over Broedvogelinventarisatie van de Binnenveldse Hooilanden

Op dinsdag 16 maart houdt Linus van der Plas een lezing over de  Eerste Broedvogelinventarisatie van de  Binnenveldse Hooilanden.

Het is een Online lezing via Zoom. De lezing begint om 20.00 uur

Meld je uiterlijk 14 maart aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl.

Je ontvangt op 15 maart een link naar de lezing.
Iedere geïnteresseerde is welkom.
Maximaal 100 deelnemers mogelijk.

 

Toelichting op de lezing:
De ‘Binnenveldse Hooilanden’ is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweide gebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren alle werkzaamheden aan het begin van dat jaar nog niet helemaal afgerond. In de lezing zal worden ingegaan op de resultaten van de eerste broedvogel-inventarisatie van het gebied, uitgevoerd door leden van de KNNV-Vogelwerkgroep-Wageningen, de IVN-Vogelwerkgroep-Ede en het WBO (de Weidevogelwerkgroep-Binnenveld-Oost). Linus van der Plas laat tijdens zijn lezing zien dat het nu al een veelbelovend gebied is, waar in 2020 in totaal 610 territoria voor 52 soorten broedvogels werden vastgesteld, waarvan 12 van de Rode Lijst!

Aansluitend is er een lezing door Herman Thunnissen: Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen

 

Foto van Grutto: Rik Nagtegaal

 

Recent nieuws