OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mooie resultaten libellen monitoring in 2020

In de zomer van 2020 zijn in de Binnenveldse Hooilanden 388 libellen geteld, verdeeld over 16 soorten. De tellingen werden gedaan door drie vrijwilligers (Willem van Raamsdonk, Christa Heyting en Fons Koomen) in het kader van het monitoring plan voor de Binnenveldse hooilanden

Er zijn 388 libellen geteld, verdeeld over 16 soorten. De meest voorkomende soorten zijn: Lantaarntje (66x), Grote (36x) en Kleine (42x) Roodoogjuffer, de Blauwe Breedscheenjuffer (57x), en de Paardenbijter (47x).

De meeste waargenomen soorten prefereren stilstaand of langzaam stromend (matig) voedselrijk water met een rijke oeverbegroeiing. Sommige soorten hebben andere voorkeuren: De Bruinrode Heidelibel (17x) is een pioniersoort die zijn optimum vindt in ondiepe poelen die ’s zomers geheel of gedeeltelijk uitdrogen en weinig vegetatie hebben. Ook de Tengere Grasjuffer (1x) prefereert open, ondiepe, snel opwarmende pionier habitats, met

spaarzame vegetatie). De Blauwe Breedscheenjuffer en de Weidebeekjuffer (2x) hebben een voorkeur voor stromend water. Vermoedelijk waren de exemplaren van deze soorten deels afkomstig van de naburige Grift. De Gewone Oeverlibel (28x) heeft ten minste enkele schaars begroeide plekken langs de oever nodig. De Watersnuffel (2x) komt in veenweidegebieden lokaal in kleine aantallen voor bij schone, heldere en matig voedselrijke, bij voorkeur brede sloten. De Veenkampersloot, waar deze soort is aangetroffen, is breed, al is het de vraag of het water in deze sloot schoon en matig voedselrijk is. De Azuurwaterjuffer (13x) komt vooral voor op zandgronden, echter ook in kleinere aantallen voor op klei- en veengrond. De Grote en Kleine roodoogjuffer hebben drijvende vegetatie nodig, zoals in de Veenkampen. Kortom, er zijn in de Binnenveldse hooilanden geen soorten gevonden die daar niet te verwachten waren.

Zie ook:

Het volledige rapport:Libellen monitoring Binnenveldse Hooilanden 2020
Het nieuwsbericht van 1 september 2020.
En voor algemene informatie en foto’s: de vlinderstichting.

Tekst:  Christa Heyting en Willem van Raamsdonk
Foto’s: Willem van Raamsdonk (libel) en Fons Koomen (actie)

 

 

 

Recent nieuws