Mooie resultaten libellen monitoring in 2020

Mooie resultaten libellen monitoring in 2020

In 2020 zijn 388 libellen geteld in de periode 23 juni tot 22 september, verdeeld over 16 soorten.

De meest voorkomende soorten zijn: Lantaarntje (66x), Grote (36x) en Kleine (42x) Roodoogjuffer, de Blauwe Breedscheenjuffer (57x), en de Paardenbijter (47x).

De meeste waargenomen soorten prefereren stilstaand of langzaam stromend (matig) voedselrijk water met een rijke oeverbegroeiing. Sommige soorten hebben andere voorkeuren: De Bruinrode Heidelibel (17x) is een pioniersoort die zijn optimum vindt in ondiepe poelen die ’s zomers geheel of gedeeltelijk uitdrogen en weinig vegetatie hebben. Ook de Tengere Grasjuffer (1x) prefereert open, ondiepe, snel opwarmende pionier habitats, met spaarzame vegetatie). De Blauwe Breedscheenjuffer en de Weidebeekjuffer (2x) hebben een voorkeur voor stromend water. Vermoedelijk waren de exemplaren van deze soorten deels afkomstig van de naburige Grift. De Gewone Oeverlibel (28x) heeft ten minste enkele schaars begroeide plekken langs de oever nodig. De Watersnuffel (2x) komt in veenweidegebieden lokaal in kleine aantallen voor bij schone, heldere en matig voedselrijke, bij voorkeur brede sloten. De Veenkampersloot, waar deze soort is aangetroffen, is breed, al is het de vraag of het water in deze sloot schoon en matig voedselrijk is. De Azuurwaterjuffer (13x) komt vooral voor op zandgronden, echter ook in kleinere aantallen voor op klei- en veengrond. De Grote en Kleine roodoogjuffer hebben drijvende vegetatie nodig, zoals in de Veenkampen. Kortom, er zijn in de Binnenveldse hooilanden geen soorten gevonden die daar niet te verwachten waren.

De libellen tellingen door drie vrijwilligers (Willem van Raamsdonk, Christa Heyting en Fons Koomen) vonden plaats In het kader van het monitoring plan voor de Binnenveldse hooilanden.

Zie voor meer informatie:
Het volledige 2021 5 Libellen monitoring Binnenveldse hooilanden 2020 (link volgt nog)
Het nieuwsbericht van 1 september 2020.
En voor meer informatie en foto’s: de vlinderstichting.

 

Tekst:  Christa Heyting en Willem van Raamsdonk

Foto’s: Willem van Raamsdonk (libel) en Fons Koomen (actie)