Monstername Foto Natuur en Milieu

Burgerwetenshappers nemen watermonsters in het Binnenveld

Waterkwaliteit in het Binnenveld staat centraal op 8 december in de BBLTHK. Aanvang 20.00. Inloop 19.45.
Burgerwetenschappers hebben deze zomer in heel Nederland ruim 1600 kleine wateren onderzocht op waterkwaliteit. Tientallen vrijwilligers hebben ook watermonsters gevangen in het Binnenveld. Zij werden getraind door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) te Wageningen.

Uitsnede watermonsterskaart

De resultaten van de waterkwaliteit per gemeten locatie is zichtbaar op nevenstaande kaart op de website. Zoals ieder jaar waren er ook nu veel metingen in woonwijken, een kleiner deel in het buitengebied rondom de stad en een klein aantal in de natuur.  De afgelopen jaren had slechts één op de vijf van deze wateren een goede waterkwaliteit. In november worden de resultaten over heel Nederland bekend gemaakt.

De resultaten van Nederland en het Binnenveld zijn door de watermonsterorganisatie bekend gemaakt op de volgende website: Watermonsters in Nederland en het Binnenveld. Op de kaart kun je zien dat de dichtheid aan metingen in het Binnenveld groot is. Dat is heel mooi. Hartelijk dank voor de bijdrage van de vele vrijwilligers!
We willen hier nog een nadere analyse van maken: wat valt op, welke conclusies kunnen we hieruit trekken voor het Binnenveld.

Op 8 december in de avond willen we samen met de BBLTHK, Stationsstraat Wageningen een speciale avond organiseren over de resultaten van deze actie en over waterkwaliteit en stikstofdepositie in het Binnenveld. Het waterschap Vallei en Veluwe is in principe bereid mee te werken aan de avond, evenals het NIOO.
Op deze avond willen we ook kijken of we conclusies kunnen trekken en vervolgens aanbevelingen kunnen doen richting het gebiedsproces dat voor het Binnenveld is opgestart. Hou de avond vrij, het belooft een bijzondere avond te worden!

Tekst: Rob Janmaat
Foto’s: Natuur en Milieu

Recent nieuws