7-Voormalig-bibliotheek-Entomologie-1-768x512

11 september: Open monumentendag Wageningen

Op zondag 11 september begeleidt Mooi Binnenveld fietsexcursies die gehouden worden in het kader van ‘Open Monumentendag’.

Het thema van de Open Monumentendagen 2022 is ‘Duurzaamheid’. Duurzaamheid past bij het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden, immers de biodiversiteit die hier te vinden is zorgt mede voor een duurzame omgeving. Het gebied is ook een monument: landschapselementen, het watersysteem en de vegetatie zijn teruggebracht naar de situatie zoals die vóór de 2e wereldoorlog was. We laten u graag meegenieten van dit natuurmonument.

Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld stellen zich de ontwikkeling, het beheer en behoud van natuur in het Binnenveld ten doel. De Stichting beheert 50 hectare aangekocht via crowdfunding door leden. De Vereniging zorgt voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuurwerkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website, etc.

Er zullen 3 excursierondes zijn, die alle beginnen bij het gebouw De Lynx (doet ook mee als open monument), Gerrit Zegelaarstraat 1, 6709 TA Wageningen. Dit is de voormalige bibliotheek Entomologie (zie foto boven)

Starttijden: 11:30, 13:30 en 15:30u. Een deskundige gids zal u begeleiden. Maximaal 14 deelnemers per keer en vol=vol!

Tekst en foto’s: Klaas Swart en Comité OMDW

Recent nieuws