Europese Otter Foto Ellen van Norren

Zitten er otters in de Binnenveldse Hooilanden?

De Binnenveldse Hooilanden lijken door de recente beheermaatregelen een geschikt leefgebied voor otters: er is visrijk water en langs de oevers van het Valleikanaal en de Kromme Eem zijn rust- en mogelijk ook nestplekken te vinden in riet en met struikgewas en bomen begroeide delen.

De Europese otter (Lutra lutra) is een marterachtig dier dat voornamelijk van vis leeft, en dat voorkomt in waterrijke gebieden met veel vis en genoeg oeverbegroeiing, zoals riet en struikgewas. Vroeger kwam de otter voor in waterrijke gebieden in heel Nederland, maar als gevolg van waterverontreiniging en sterfte in het verkeer is de soort in Nederland in 1988 uitgestorven. Vanaf 2002 zijn otters uitgezet in Nederland en is er hard gewerkt aan het herstel van het leefgebied, zoals herstel van waterkwaliteit en oevers en aanleg van faunapassages. Geleidelijk is er een nieuwe levensvatbare populatie ontstaan. Voor meer informatie zie: Telganger november 2021 (De Zoogdiervereniging), en NEM Verspreidingsonderzoek Otter (De Zoogdiervereniging). Een in 2021 uitgebrachte film over de otter: “De otter, een legende keert terug” is te vinden op NPO Start.

Otterspraint

De Bever- en Otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging, CaLutra, doet in heel Nederland onderzoek naar de verspreiding van de otter. Vrijwilligers van de regio Utrecht-Oost van CaLutra hebben in het winterseizoen 2021-2022 op verschillende plekken langs het Valleikanaal, waaronder de Binnenveldse Hooilanden, gezocht naar spraints en andere ottersporen.

Eind februari 2021 zijn onder een brug over het Valleikanaal ter hoogte van Amersfoort diverse sporen van een bezoek door een otter gevonden. Eerder is in 2014 (Nature Today | Otter terug in de Gelderse Vallei) al eens een waarneming van enkele spraints onder een brug over het Valleikanaal ter hoogte van Wageningen en Rhenen gedaan. In de Binnenveldse Hooilanden zijn in 2021/2022 geen sporen gevonden. Op grond van de toenemende verspreiding in Nederland en de bovengenoemde vondsten lijkt er echter een kans dat het dier zich in de toekomst langs het Valleikanaal, en dus mogelijk ook in de Binnenveldse Hooilanden, zou kunnen vestigen. Zie hele bericht

Tekst: Sjoerdtje de Boer
Foto’s: Ellen van Norren

Recent nieuws