Vlinderbloemigen en zuring

Stikstof en de ontwikkeling van de biodiversiteit in de Binnenveldse Hooilanden

De hooilanden bij Wageningen worden sinds de jaren vijftig intensief onderzocht. Dit gebeurt bijvoorbeeld op een perceel ten zuiden van de voormalige proefboerderij de Ossekampen. Tussen 1950 en 1990 daalde de diversiteit aan plantensoorten hier sterk en vond een scherpe stijging plaats van de stikstofdepositie en daarmee gepaard gaande bodemverzuring.

Bevertjes (Briza media)

Vanaf 1990 daalde de neerslag van stikstof en herstelde de diversiteit zich langzaam, maar na 2010 stagneerde het herstel van de botanische diversiteit in de Wageningse hooilanden. In het Ossekampen Grassland Experiment dat in 1958 begon, werd een aantal proefvelden meer dan zestig jaar onderzocht. Veranderingen in botanische soortensamenstelling, productie en bodem werden gedetailleerd gemeten. Het experiment in Wageningen is één van de oudste ecologische experimenten in de wereld. Het oudste experiment is het Park Grass Experiment in Rothamsted (het Verenigd Koninkrijk) dat honderd jaar eerder werd gestart.

Prof. De Vries (staand met tas) met studenten in het Binnenveld in 1946

Prof. De Vries, ecoloog en botanicus heeft veel in het Binnenveld gewerkt, en is een van de grondleggers van dit meerjarige experiment, zie zijn excursie met studenten in 1946.

Lees verder op Nature Today van 12 april jl.

En over het herstel van de biodiversiteit in de Binnenveldse Hooilanden:

Reintroduction of grassland species in blue grasslands (1995)

Kan de Spaanse Ruiter het Wageningse Binnenveld heroveren (2000)

Tekst: Frank Berendse

Foto’s: Rob Geerts (Boven: Onder andere vlinderbloemigen en)

 

Recent nieuws