Proces

Wat is er tot nu toe gebeurd en hoe gaat het verder?

In het kort:
De drie partijen, ANV Het Binnenveld/LTO, Stichting Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer hebben in goed overleg gezamenlijk een inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden gemaakt. Na het opstellen van de inrichtingsschets is n 2017 een Voorlopig Ontwerp vastgesteld en begin 2018 een Definitief Ontwerp gemaakt. In 2018 zijn vergunningen aangevraagd en in 2019 is gestart met de uitvoering. Dat is inmiddels afgerond, het gebied is als natuurgebied ingericht. Inmiddels is uit het initiatief van ANV Het Binnenveld en LTO de Cooperatie Binnenveldse Hooilanden voortgekomen.

De provincie heeft grond verkocht aan Cooperatie Binnenveldse Hooilanden en aan Mooi Binnenveld. Zij gaan vanaf 2021 samen met Staatsbosbeheer het terrein beheren.