Proces

Reyer Achterstraat, Jan Adams

Wat is er tot nu toe gebeurd en hoe gaat het verder?

In het kort:
De drie partijen, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (en daarvoor ANV Het Binnenveld/LTO), Stichting Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer hebben in goed overleg gezamenlijk een inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden gemaakt. In 2018 zijn vergunningen aangevraagd en in 2019 werd gestart met de uitvoering. Het gebied is inmiddels als natuurgebied ingericht. Uit het initiatief van ANV Het Binnenveld en LTO is de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden voortgekomen.

De provincie heeft grond verkocht aan Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en aan Stichting Mooi Binnenveld. Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer zijn begin 2020 hun delen van het terrein al gaan beheren, voor het beheer door de Coöperatie was dat eind 2020.