Proces

Wat is er tot nu toe gebeurd en hoe gaat het verder? De website binnenveldsehooilanden.nl/ biedt uitgebreide informatie.

In het kort:
De drie partijen, ANV Het Binnenveld/LTO, Stichting Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer hebben in heel goed overleg gezamenlijk een initiatief voor natuurontwikkeling genomen en een inrichtingsplan gemaakt. Verdere uitwerking, realisatie en uiteindelijk beheer van het natuurgebied zullen ook gezamenlijke activiteiten zijn. Inmiddels is uit het initiatief van ANV Het Binnenveld en LTO de Cooperatie Binnenveldse Hooilanden voortgekomen.

Voor dit doel is in 2017 een Voorlopig Ontwerp vastgesteld en begin 2018 een Definitief Ontwerp. IN 2018 is dit vervolgd met de vergunningenprocedures en de aanbesteding van de werkzaamheden. De inrichtingswerkzaamheden zullen in het najaar van 2018 starten. Omdat er gefaseerd gewerkt zal worden, zal het enkele jaren duren voordat de werkzaamheden voltooid zijn.

Aankoop van de nog te verwerven percelen zal naar verwachting in de loop van 2019 plaatsvinden.