Dimitri van Dam, Jan Adams, Reyer Achterstraat

Excursiemiddag 6 juli

Op zaterdag 6 juli organiseert Mooi Binnenveld een natuur-excursiemiddag. We bieden drie mogelijkheden aan, zo is er voor elk wat wils.

 1. Fietsexcursie ‘Rondje Binnenveld’ vanuit Wageningen (± 16 km).
  vertrek 13:30u vanaf kruispunt Kortenoordallee (Binnenhaven) – Nieuwe Kanaal.
  We gaan de werkzaamheden die plaatsvinden voor de natuurontwikkeling langs. Een aantal percelen is al klaar, aan andere wordt volop gewerkt en weer andere liggen nog te wachten, er moest immers eerst gebroed worden door de (weide-)vogels. We bespreken onderweg het waterbeheer, de techniek van natuurontwikkeling, de herontwikkeling van de Kromme Eem met veenstroompjes en op welke wijze in de komende jaren de natte schraallanden zich zullen ontwikkelen. En al wordt er momenteel veel gewerkt, er is ook al veel natuur te zien en te beleven.
  retour: ± 15:30u.
 2. Wandelexcursie ‘Groene Grens’ bij Veenendaal.
  vertrek 14:30u aan Dragonderweg, 200 m ten noorden van fietsknooppunt 25 (Meentdijk).
  We gaan ca. 1,5 uur wandelen in de Groene Grens Zuid, waarbij we ongeveer 2 à 3 kilometer zullen lopen (hoofdzakelijk op goed toegankelijke paden). In dit gebied komen o.a. kruidenrijke akkers, hooilanden en natte schraallanden voor met veel zeldzame plantensoorten. Er staan diverse soorten orchideeën, verder zijn er kruidenrijke akkers die blauw zijn van de korenbloemen en de klokjesgentianen staan in bloei. De vlonderpaden boven de poelen met kraakhelder water zijn bovendien een mooie plek om libellen te spotten. Met wat geluk zien we ook nog wel lepelaar, ree, koekoek en we nemen een kijkje bij de oeverzwaluwwand.
 3. Een combinatie van 1 en 2: het middagvullend programma.
  Vertrek 13:30u vanaf kruispunt Kortenoordallee (Binnenhaven)-Nieuwe Kanaal.
  Eerste deel fietsexcursie tot Groene Grens, gevolgd door wandelexcursie Groene Grens van 14:30u tot 16:00u. Vervolgens retourroute van de fietsexcursie.
  Aan deze retourroute kunnen ook wandelaars van excursie 2. deelnemen, eigen fiets gebruiken. Voor de deelnemers uit Veenendaal: u eindigt nabij Wageningen en dient dan zelf de terugweg te ondernemen.
  Terug in Wageningen ± 17:00u.

Recent nieuws