dronebeeld-mei2019-4

Eind 2019 overdracht van grond aan Mooi Binnenveld

De inrichting van de Binnenveldse Hooilanden is bijna klaar. De aannemer verwacht eind november of begin december het gebied te kunnen opleveren. Dat is ook het moment dat de nieuwe eigenaren met het beheer kunnen beginnen. Daarvoor moet dan wel eerst de overdracht van de grond geregeld zijn.

Daar wordt in deze maanden aan gewerkt. De grondverdeling is in grote lijnen helder, maar voor een aantal percelen moeten nog afspraken worden gemaakt tussen de drie toekomstige eigenaren. Hierbij speelt ook dat de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden mogelijk pas in 2020 de grond gaat kopen. Daarom zal Mooi Binnenveld dit jaar 45 hectare aankopen en worden er in de komende maanden nadere afspraken gemaakt over de exacte verdeling. Dan wordt duidelijk hoeveel hectares we kunnen toevoegen aan de aankoop van dit jaar. Dit proces wordt in 2020 afgerond.

Dit betekent dat Mooi Binnenveld vanaf 2020 minimaal 45 hectare in beheer zal nemen. Deze hectares liggen rond de oude eendenkooi, inclusief de eendenkooi zelf.

(Foto: Hans Geurtsen)

Recent nieuws