Doelen

Meeuwenkampje, spaanse ruiter

Doelstelling Stichting 

De stichting heeft als doel behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in het Binnenveld. Dit geschiedt primair ter wille van de natuur en daarnaast ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. Haar streven is mede gericht op:

  • Bevorderen van het behoud en herstel van natuur en landschap;
  • Bevorderen van zuiverheid van water, bodem en lucht, alsmede bescherming van stilte en duisternis;
  • Bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt. 

 

Doelstelling Vereniging 

De vereniging tracht de genoemde doelstelling te bereiken door de stichting te ondersteunen bij:

  • Aankoop, het behoud en het beheer van bedoelde terreinen in het Binnenveld;
  • Contacten met de overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen;
  • Samenwerking met gelijkgerichte organisaties;
  • Verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het geven van voorlichting, educatie en het uitgeven van publicaties;
  • Bijeenbrengen van gelden en middelen, nodig voor de bevordering van het doel;

 

Jaarlijks worden de doelen vertaald in het jaarplan (bekijk het jaarplan 2021, zie verder al onze publicaties).