Doelen

De Stichting Mooi Binnenveld komt voort uit een initiatief van de Vereniging Mooi Wageningen. De stichting wil de volgende doelen realiseren:

  • Aankoop en beheer van natuurgrond in het Binnenveld in een gebied ter grootte van 50 ha ten oosten van de Grift:
  • Realiseren van blauwgrasland (en andere natte graslandtypen) en trilveen, beide zeer zeldzaam in Nederland.
  • Vergroten van de biodiversiteit in het gebied. De beoogde natuurontwikkeling betreft niet alleen de vegetatie, maar ook de verrijking van de fauna: insecten, kleine en grotere waterdieren, vogels.
  • Het publiek betrekken bij het realiseren en beheren van deze natuur

Het gebied maakt deel uit van de Binnenveldse Hooilanden, dit beslaat 280 hectare. Onze collega-beheerders zijn Staatsbosbeheer en LTO/Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld