EU delegatie

Brussel bezoekt Binnenveldse Hooilanden

Vrijdag 25 maart was een delegatie van het EU-directoraat Generaal Climate Action op bezoek in het Binnenveld. Onder meer vertegenwoordigers van de WUR en bestuurders en ambtenaren van het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vallei en Veluwe waren hierbij aanwezig. Het Waterschap Vallei en Veluwe had de delegatie mee het veld ingenomen omdat men graag meer wilde weten over de inzet van burgers in gebiedsprocessen.

MB bij de Eemwal

Willem Hendriks en Rob Janmaat hebben toegelicht waarom er in het algemeen een grote betrokkenheid van inwoners van de omliggende gemeentes is bij het Binnenveld en de organisatie Mooi Binnenveld in het bijzonder. Daarbij is natuurlijk ook gewezen op de unieke locatie (te midden van Dutch Mountains) en op de bijzondere samenwerking met de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer.
Mooi Binnenveld heeft in het gesprek met de delegatie ook kenbaar gemaakt graag een actieve rol te spelen in het gebiedsproces voor het Binnenveld. Als burgerinitiatief willen we immers graag een constructieve rol spelen in de aanpak van vraagstukken als stikstof, ecologische verbindingen en recreatie. Het gesprek met de delegatie ging ook over de rol die natuur kan spelen bij klimaatadaptatie en het uitdrukken van de waarde van natuur in het algemeen.

Tekst: Rob Janmaat en Willem Hendriks

Foto’s: Rozemarijn van den Berg

Recent nieuws